Tag Archives: انگلیس

انگلیسی‌ها با خطوط تلفن ثابت تا سال 2025 خداحافظی می‌کنند

فناوری تلفن ثابت در بریتانیا در سال ۲۰۲۵ برچیده خواهد شد. اپراتور‌های تلفن ثابت در بریتانیا تلفن هر خانه را به جای سیم‌کشی مسی مرسوم تلفن ثابت به خطوط اینترنتی وصل می‌کنند. تلفن ثابت چیست و چطور کار می‌کند؟ یک زنگ به من بزن! آلکساندر گراهام بل اولین تلفن جهان …

Read More »