Tag Archives: تکنولوژی

۳ رویکرد جهانی مقابله با شرکتهای فناوری

فناوریهای جدید امروزه به ابرقدرتهای جهانی تبدیل شده اند که سیستمهای بین الملی را متاثر از خود می کنند و دولتها برای مواجهه با آن ها ناچار به اتخاذ رویکردهای جدید می شوند. امروزه فناوری به عامل مهم و تعیین کننده ای در تحولات ژئو پلیتیک جهان بدل شده است. …

Read More »